Chirurgia szczękowo-twarzowa. Podręcznik dla studentów

Dodaj recenzję:
  • Autor: Leszek Kryst (red.)
  • Wydawnictwo: PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 48 godzin  (2 szt.)
  • 184,00 zł 149,00 zł

Wydanie 5; 2015 (dodruk);
Oprawa: miękka foliowana;
656 str.;
Wymiary: 165 x 235 mm;
ISBN:9788320042955;
Format: B5

 

Obecne wydanie jest całkowicie zmienione i uzupełnione. Treść podręcznika jest zgodna z programem nauczania przed- i podyplomowego. Wiele miejsca poświęcono chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, a także replantacji zębów. Rozszerzono omówienie zagadnień dotyczących najnowszych kierunków leczenia w zakresie onkologii, urazów twarzowej części czaszki i ich następstw oraz współczesnych metod obrazowania radiologicznego. Szerzej przedstawiono problemy, których znajomość umożliwia skuteczne wykonanie specjalistycznych czynności diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Podręcznik został wzbogacony w ilustracje - fotogramy, radiogramy, scyntygramy i inne metody obrazowania, które niewątpliwie przyczynił się do ułatwienia i przyswojenia wielu zawiłych problemów chirurgicznych.

 

Spis treści:


Wstęp  
1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych
Postępowanie przedoperacyjne  
Znieczulenie ogólne i miejscowe  
Znieczulenie w chirurgii szczękowo-twarzowej  
Postępowanie pooperacyjne  
Niektóre stany wymagające postępowania doraźnego  
2. Chirurgiczne usuwanie zębów  
Operacyjne usuwanie korzeni zębów  
Usuwanie zębów zatrzymanych  
Dolne trzecie zęby trzonowe  
Usuwanie górnych trzecich zębów trzonowych  
Zatrzymane górne kły  
Zatrzymane dolne kły  
Zatrzymane zęby przedtrzonowe górne  
Zatrzymane zęby przedtrzonowe dolne  
Niewyrznięte o czasie górne zęby sieczne środkowe
Reinkluzja zębów mlecznych i stałych  
3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki
Patomorfologia zapalenia  
Reakcja ostrej fazy w zapaleniu  
Zapalenia nieswoiste i swoiste tkanek miękkich  
Zapalenie nieswoiste kości szczęk  
Specyfika przebiegu procesów zapalnych tkanek części twarzowej czaszki u dzieci  
Zapalenie nieswoiste węzłów chłonnych  
Martwica popromienna kości i tkanek miękkich części twarzowej czaszki  
Zapalenia swoiste i ziarniniakowe  
Zakażenia grzybicze błony śluzowej jamy ustnej i zatoki szczękowej  
Zakażenie ogniskowe  
Histiocytoza z komórek Langerhansa  
4. Obturacyjny bezdech podczas snu  
5. Uraz czaszkowo-mózgowy, bóle twarzy i dostępy operacyjne przez twarzoczaszkę  
Część ogólna  
Wstęp  
Patofizjologia i biochemia urazu  
Obserwacja chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych  
Część szczegółowa  
Wstrząśnienie mózgu  
Złamania kości sklepienia czaszki  
Złamania podstawy czaszki  
Krwiak nadtwardówkowy  
Krwiak podtwardówkowy  
Wodniaki mózgowe  
Obrażenia mózgu  
Wybrane choroby nerwów czaszkowych  
Nerwoból nerwu trójdzielnego  
Nerwoból zwoju skrzydłowo-podniebiennego - zespół Sludera  
Nerwoból nerwu językowo-gardłowego  
Zespół Costena  
Zespół tętnicy skroniowej  
Skurcz mięśni twarzy  
Niedowład i porażenie nerwu twarzowego  
Inne zespoły chorobowe  
Przednie dostępy operacyjne do podstawy czaszki  
6. Urazy szkieletu czaszkowotwarzowego  
Wstęp  
Budowa anatomiczno-architektoniczna i biomechanika szkieletu czaszkowotwarzowego
Mechanizmy urazów  
Klasyfikacja złamań szkieletu czaszkowotwarzowego  
Obrazy kliniczno-anatomopatologiczne różnorodnych złamań szkieletu czaszkowotwarzowego  
Podsumowanie
7. Choroby zatok przynosowych  
Anatomia zatoki szczękowej  
Fizjologia zatok szczękowych  
Zapalenie zatok przynosowych  
Zębopochodne choroby zatok szczękowych  
Urazy zatoki szczękowej  
Przetoki ustno-zatokowe  
Zmiany przywierzchołkowe korzeni zębów wpuklających się do zatok  
Nowotwory zatok szczękowych  
8. Torbiele  
Etiopatogeneza torbieli  
Torbiele zębopochodne  
Torbiele niezębopochodne  
Torbiele nienabłonkowe  
Torbiele części miękkich  
9. Diagnostyka i choroby stawów skroniowo-żuchwowych
Wstęp  
Anatomia i fizjologia stawów skroniowo-żuchwowych  
Diagnostyka chorób stawów skroniowo-żuchwowych  
Stany patologiczne stawów skroniowo-żuchwowych  
Możliwości interwencji chirurgicznej  
10. Gruczoły ślinowe
Anatomia topograficzna gruczołów ślinowych  
Fizjologia gruczołów ślinowych  
Choroby gruczołów ślinowych  
11. Zmiany guzopodobne szczęk  
Ziarniniaki obwodowe  
Ziarniniaki centralne  
Dysplazja włóknista  
Zmiany w kościach części twarzowej czaszki w przebiegu innych chorób  
12. Wady rozszczepowe części twarzowej czaszki
Etiopatogeneza  
Klasyfikacja rozszczepów  
Występowanie rozszczepów  
Określenie wady  
Zasady leczenia  
Rozszczepy wargi  
Operacje podniebienia  
Leczenie pooperacyjne  
Leczenie zniekształceń porozszczepowych  
Zniekształcenia w rozszczepach jednostronnych  
Zniekształcenia w rozszczepach obustronnych  
Zasady leczenia zniekształceń porozszczepowych  
Rzadkie rozszczepy twarzy
13. Onkologia szczękowo-twarzowa  
Wstęp  
Podział nowotworów  
Rodzaje nowotworów  
Podsumowanie  
14. Przerzuty raka do węzłów chłonnych szyi
15. Guzy przestrzeni przygardłowej  
16. Radiologia szczękowo-twarzowa  
Wstęp  
Radiografia konwencjonalna  
Sialografia  
Angiografia  
Tomografia komputerowa (TK)  
Ultrasonografia (USG)  
Magnetyczny rezonans jądrowy (MR)  
Medycyna nuklearna  
Metody przyszłości  
Mały atlas radiologiczny  
17. Chirurgia przedprotetyczna z wykorzystaniem inżynierii tkankowej  
Wstęp  
Chirurgia przedprotetyczna  
Procedury chirurgiczne  
Inżynieria tkankowa w chirurgii przedimplantologicznej  
Podział przeszczepów preparatów kościopochodnych i kościozastępczych w zależności od ich pochodzenia  
Osteodystraktory pionowe (wertykalne)  
18. Zasady współczesnej implantologii  
Wstęp  
Rodzaje implantów  
Materiały  
Postępowanie chirurgiczne  
Powikłania
19. Operacje rekonstrukcyjne w obrębie głowy i szyi
Pierwotne i wtórne leczenie rekonstrukcyjne  
Wskazania do leczenia i planowanie operacji odtwórczych  
Rodzaje tkanek i zasady wykonywania operacji rekonstrukcyjnych  
Metody leczenia rekonstrukcyjnego  
Mikrochirurgia. Wolne płaty  
Chirurgia czaszkowo-twarzowa  
Chirurgia nowotworów  
Odrębność leczenia rekonstrukcyjnego u dzieci  
20. Rehabilitacja protetyczna u pacjentów z deformacjami i ubytkami tkanek okolicy szczękowo-twarzowej
Wstęp  
Diagnostyka deformacji i ubytków struktur układu stomatognatycznego oraz tkanek części twarzowej czaszki  
Postępowanie kliniczne w leczeniu protetycznym  
Modyfikacje postępowania klinicznego. Specjalne metody wyciskowe i stosowane materiały
Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów ze zniekształceniami i ubytkami tkanek części twarzowej czaszki i układu stomatognatycznego  
Skorowidz