Radiografia. Podręcznik dla techników elektroradiologii

Dodaj recenzję:
  • Autor: oprac. S. Easton
  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner (Elsevier)
  • Dostępność:  ( szt.)
  • 119,00 zł 107,10 zł
wyd. I polskie, red. M. Sąsiadek
374 strony
rok wydania: 2011
format: 188x246, opr. broszurowa
ISBN: 978-83-7609-341-3
wyd. I polskie
red. M. Sąsiadek
374 strony
rok wydania: 2011
format: 188x246
opr. broszurowa
ISBN: 978-83-7609-341-3
Opis książki:
W książce omówione zostały kompleksowo różne zagadnienia związane z pracą technika elektroradiologii. Pierwszych kilka rozdziałów poświęconych jest aspektom etycznym i prawnym oraz opiece nad pacjentem. Następnie opisywane są podstawy fizyczne radiografii oraz budowa aparatów radiologicznych. Osobne rozdziały poświęcone są ochronie radiologicznej oraz systemom zapewnienia jakości, w których to dziedzinach technicy odgrywają olbrzymią rolę. Dokładnie omówione są systemy rejestracji obrazów radiologicznych, zarówno analogowe, jak cyfrowe. Kolejne rozdziały poświęcone są nieradiograficznym metodom obrazowania: ultrasonografii, tomografii komputerowej, rezonansowi magnetycznemu i medycynie nuklearnej. Część tekstową książki kończą obszerne rozdziały na temat anatomii, fizjologii i najczęstszych zmian patologicznych.
Opis książki:

W książce omówione zostały kompleksowo różne zagadnienia związane z pracą technika elektroradiologii. Pierwszych kilka rozdziałów poświęconych jest aspektom etycznym i prawnym oraz opiece nad pacjentem. Następnie opisywane są podstawy fizyczne radiografii oraz budowa aparatów radiologicznych. Osobne rozdziały poświęcone są ochronie radiologicznej oraz systemom zapewnienia jakości, w których to dziedzinach technicy odgrywają olbrzymią rolę. Dokładnie omówione są systemy rejestracji obrazów radiologicznych, zarówno analogowe, jak cyfrowe. Kolejne rozdziały poświęcone są nieradiograficznym metodom obrazowania: ultrasonografii, tomografii komputerowej, rezonansowi magnetycznemu i medycynie nuklearnej. Część tekstową książki kończą obszerne rozdziały na temat anatomii, fizjologii i najczęstszych zmian patologicznych.

Spis treści:
1. Wprowadzenie do etyki
2. Komunikacja
3. Opieka nad pacjentem
4. Umiejętności kliniczne niezbędne do przygotowania pacjenta i środowiska szpitalnego
5. Procedury w radiografii
6. Fizyka w radiologii
7. Lampa rentgenowska
8. Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego
9. Efekty promieniowania
10. Sprzęt diagnostyczny
11. Filmy, kasety, ekrany wzmacniające oraz przetwarzanie
12. Radiografia cyfrowa
13. Jakość obrazu
14. Mammografia
15. Medycyna nuklearna
16. Wprowadzenie do ultrasonografii
17. Tomografia komputerowa
18. Rezonans magnetyczny
19. Anatomia i fizjologia
20. Patologia
Aneks 1. Stoły zabiegowe do procedur radiologicznych
Aneks 2. Medycyna nuklearna w postępowaniu diagnostycznym
Aneks 3. Protokoły w tomografii